Bytecoin Block #1934631

Start Mining Bytecoin
BCN Block #1934631 Info
975ab426a6ee15c7809ae8879da4f77508990915909bd38b9cc7ef60228f6109
Height
1934631
Timestamp (UTC)
2019-12-02 22:01:17(2 months ago)
Difficulty
35,179,325,350
Orphan
no
Transactions
4
Total transactions size, bytes
6,197
Total block size, bytes
6,793
Reward penalty
none
Base reward
469.18274639
Transactions fee
0.00990441
Reward
469.1926508
Total coins in the network
184,344,447,764.40658569
Total transactions in the network
5,949,641
Transactions
HashFee (BCN)Total amount (BCN)Size
Hash
Fee (BCN)
Total amount (BCN)
469.19265080
Size
370
Hash
Fee (BCN)
0.00344000
Total amount (BCN)
549.04656000
Size
2,242
Hash
Fee (BCN)
0.00281000
Total amount (BCN)
465.02719000
Size
1,723
Hash
Fee (BCN)
0.00365441
Total amount (BCN)
200.50951000
Size
1,862